expeditie Antropologisch Veranderen

CULTUUR ONDERZOEKEN & CULTUUR VERANDEREN

EXPEDITIE ANTROPOLOGISCH VERANDEREN

Om te leren antropologisch veranderen gaan we op reis. Naar onbekend terrein en bekend terrein dat we met andere ogen zullen aanschouwen. We reizen naar anderen en naar onszelf. Leren onderscheid maken tussen het zogenaamde kikkerperspectief (de binnenstaander) en vogelperspectief (de buitenstaander).

Je ontdekt hoe je het maken van een cultuurfoto kunt inzetten in een verandertraject. En je leert hoe een mix van antropologische inzichten en Viral Change een cultuurverandering sneller en minder stroperig kan maken.

Een leergang waarin we vooral leren door te doen, en daarom meer een bootcamp, een expeditie. Een expeditie is een ontdekkingstocht die vaak naar vreemde en afgelegen gebieden leidt en daarom vraagt om een experimenterende, open houding en de bereidheid tot avontuur en behoorlijke inspanningen.

We gaan zo snel mogelijk het veld in. Je leert door veldwerk te doen. In voor jou vreemde situaties én in jouw eigen praktijk. Theoretisch waar moet, praktisch waar kan. Zodat je er dezelfde dag nog mee aan de slag kunt. Wil je daarnaast een theoretische verdieping? Dan raden we je aan om ook de masterclass Building Tribes van Jitske Kramer te volgen.

“praktische leergang. 7 dagen. verspreid over 2 maanden. met live masterclass van jitske kramer. en overnachting op bijzondere locatie. zodat je echt op expeditie bent.”

voor wie en waarom?

Je wilt organisaties beter begrijpen. Jouw eigen organisatie, of die van jouw klanten. Snappen waarom mensen doen wat ze doen. Wat er onder de waterlijn gebeurt. Zodat je beter kunt sturen. Leiden. Adviseren. Faciliteren. Je wilt kijken met een open blik. Onderzoekend. Zonder oordeel. Maar ja, we hebben zo snel een mening. Hoe kom je er weer van af? Da’s namelijk handig als je die ander wilt ontmoeten. Echt snappen. En het sociale weefsel van je organisatie doorgronden. Tot in de vezels. Als leider, trainer, coach, adviseur, teamleider, architect, als mens.
En misschien had je altijd al eens antropologie willen studeren… dan is dit je kans! De praktijk laat bovendien zien dat onze aanpak voor veel afgestudeerde antropologen als een grondige opfrisser werkt en hen helpt om de brug te slaan tussen de academische kennis en de wereld van organisaties en de toegepaste antropologie.

Tip: kom met het hele team dat verantwoordelijk is voor de reorganisatie, de fusie, de cultuurverandering… dan leer je dezelfde taal en heb je na de expeditie jullie veranderplan zo goed als klaar.

Het vreemde wordt vertrouwd. En omgekeerd.

Wat je kunt verwachten. Door antropologisch te kijken, zie je meer. Dat wat vreemd is, wordt vertrouwd. En het vertrouwde, wordt vreemd. Je leert kijken als antropoloog, emic en etic. Participeren, observeren, interviewen. Vragen stellen om te begrijpen. Kijken om te snappen. Je oordeel tijdelijk uitstellen. Jouw normaal even parkeren. Om in de normaal van de ander te stappen. Zodat je snapt waarom ‘ie doet wat ‘ie doet. Om vervolgens met de kennis over hoe mensen culturen vormen een cultuurverandertraject te ontwerpen. Met een duidelijke narrative of change, de nodige rituelen, slimme interventies en elementen uit Viral Change.
In vier etappes leer je de ins en outs van antropologisch cultuuronderzoek. We zullen heel gericht werken, dus reken op intense dagen. Uiteraard is het geen vervanging van een vier jaar durende universitaire studie Culturele Antroplogie. Je ‘bent’ dan ook geen antropoloog na deze expeditie, maar je hebt wel naar organisatiecultuur leren kijken áls een antropoloog en stevige oefening gehad in het doen van veldwerk, het zoeken naar patronen en het duiden van jouw onderzoeksbevindingen in de richting van mogelijke verander plannen. Reken op een intensieve leerervaring.
Wat we van je vragen. Nieuwsgierigheid naar jezelf en anderen. Willen leren over andere culturen. Je hebt van tevoren de online Masterclass Antropologisch Kijken gevolgd. Je werkt actief aan de opdracht in de derde etappe (reserveer hiervoor minstens 3 dagen in je eigen agenda), want in de vierde etappe gaan we praktisch aan de slag met cases uit ieders praktijk. Zodat jij naar huis kunt gaan met een cultuurveranderplan voor jouw eigen praktijk. Heb je niet direct een eigen cultuurverandervraag? Geen nood, er is genoeg veldwerk voor handen. We vragen je minimaal één dag veldwerk te regelen, tussen etappe 2 en 4 in. Maar langer mag natuurlijk ook. De ervaring leert dat wanneer je snel na blok 2 met de opgedane kennis en vaardigheden bijvoorbeeld een middag meeloopt met een collega, goede vriend, kennis of klant, dit veel leerrendement oplevert.

Eigenlijk kun je cultuur ook zien als een collectieve fantasie waar een groep mensen in is gaan geloven.

Ik ga op reis en neem mee terug:

Technieken en vaardigheden. Je leert interviewen, participeren, observeren, emic en etic kijken, je neutraliteit behouden, oordelen loslaten. Onderzoeken waarom je normaal eigenlijk ‘normaal’ vindt. En je leert veldwerk doen. Dat is natuurlijk het leukste. Vinden wij.
Theorie en praktijk. In deze expeditie krijg je de management-summary van 4 jaar studie en 20 jaar ervaring. Lekker efficient. En dan flippen we de classroom. Wat? In de eerste etappe leer je in eigen tempo de theorie, tijdens de online masterclass van Jitske Kramer. En daarna gaan we oefenen, klooien, leren. We doen een simulatie. Je komt jezelf tegen. Gaat op veldwerk en destilleert hieruit een veranderplan. We werken live en online. Hybride dus.
Milde verwarring en lichte twijfel. Als normaal niet meer normaal is… ja wat dan? We leren je kijken zonder kaders. Overal vraagtekens bij zetten. Want wat is eigenlijk normaal? Een expeditie vol milde verwarring en twijfel. Genieten van het even niet weten.
Inzicht in je organisatie. Antropologisch kijken geeft diepgaand inzicht in de interne logica, de spanningsvelden en plekken waar het schuurt. Je leert duiden, vertalen en de patronen herkennen. Zodat je snapt waarom mensen doen wat ze doen. Grip op cultuur.
Veldwerk-ervaring. Antropologen doen veldwerk. En jij dus ook. In de tweede etappe beginnen we met een simulatie, maar sturen je daarna de straat op. Om met andere ogen te kijken. Om te luisteren. Om jezelf tegen te komen. Om verhaal te halen. Culturele rommeltjes te verzamelen. De patronen te herkennen. Alles is informatie.
Praktijk opdracht. Alles wat je geleerd hebt in de eerste twee etappes pas je toe in een uitdagende praktijkopdracht. In deze derde etappe doe je jouw eigen veldwerk van minimaal een dag, maar dat mag natuurlijk ook langer. We ontmoeten elkaar in deze periode online. Je werkt in een kleine support-groep. Je krijgt persoonlijke werktijd met de trainer. Alles om jouw onderzoeksdata te helpen duiden. Zoals een antropoloog dat ook doet tijdens het veldwerk.
Cultuurverandering. In de vierde en laatste etappe zien we elkaar weer live. We blikken terug op jouw veldwerk. Op het vinden van patronen en hoe die inzichten kunnen leiden tot cultuurverandering. Hoe maak je nu een veranderplan naar antropologische principes? We ontdekken het belang van een narrative of change. Leren over de verschillende soorten cultuurveranderingen en hoe elke soort een eigen aanpak vraagt. Hoe je passende rituelen kunt creëren om veranderingen te begeleiden en markeren.

“Ik ben zwaar geconfronteerd met mijn eigen belief system. En met de aannames die ik doe bij situaties die ik tegenkom.”

Ervaringen na eerdere expedities:

Ben jij ook zo benieuwd naar de reiservaringen van anderen? Was de bestemming echt zo mooi als in de brochure? Met welke ervaringen hebben anderen hun rugzak gevuld?

Lees het hier in het interview ‘Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’ met changemaker Geriette Mollink.

Of bekijk onderstaande video met ervaringen van deelnemers en trainers:

“Ik ben mij bewust geworden wanneer ik interpreteer of observeer.”

Klik op onderstaande data om je aan te melden:

Expeditie Antropologisch Veranderen
Trainer: Walter Faaij
Locatie: Suits & Sundays Utrecht en Buitenlocatie
Startdatum: 11-03-2025
Beschikbare plaatsen: 13/16
Expeditie Antropologisch Veranderen
Trainer: Walter Faaij
Locatie: Suits & Sundays en Buitenplaats Hoorneboeg
Startdatum: 04-09-2024
Deze is vol, maar bekijk onze

HOE, WAT, WAAR

Data start expeditie maart 2025 – Walter & Jitske

Etappe Data Trainer(s)

Etappe 1

Online masterclass

Beschikbaar vanaf 11 maart 2025
(duur 1,5 uur)
Jitske

Etappe 2 - dag 1

25 maart 2025 van 9.30 - 21.00 uur (inclusief diner en overnachting
Walter

Etappe 2 - dag 2

26 maart 2025 van 9.30-18.00 uur
Walter

Etappe 3 - veldwerk

Minimaal 1 dag op een door jou en je veld te bepalen datum
n.v.t.

Etappe 3 - Online masterclass

16 april 2025 - een dagdeel
Walter

Etappe 3 - Supervisie voor deelnemers

14 of 15 mei 2025 (duur 2 uur)

Walter

Etappe 4 - dag 1

16 juni 2025 - 9.30-21.00 uur (inclusief diner en overnachting)
Walter met in de avond gastspreker Jitske

Etappe 4 - dag 2

17 juni 2025: 9.30 - 18.00 uur
Walter

Data start expeditie sept 2024 – Walter & Jitske

Etappe Data Trainer(s)

Etappe 1

Online masterclass

Beschikbaar vanaf 4 september 2024
(duur 1,5 uur)
Jitske

Etappe 2 - dag 1

18 september 2024 van 9.30 - 21.00 uur (inclusief diner en overnachting
Walter

Etappe 2 - dag 2

19 september 2024 van 9.30-18.00 uur
Walter met in de ochtend college van Jitske

Etappe 3 - veldwerk

Minimaal 1 dag op een door jou en je veld te bepalen datum
n.v.t.

Etappe 3 - Online masterclass

2 oktober 2024 van 9.30- 13.00 uur
Walter

Etappe 3 - Online supervisie

16 of 17 oktober 2024 (duur 2 uur)

Walter

Etappe 4 - dag 1

6 november 2024 - 9.30-21.00 uur (inclusief diner en overnachting)
Walter met in de avond een gastspreker

Etappe 4 - dag 2

7 november 2024: 9.30 - 18.00 uur
Walter

de expeditieplanning

Etappe 1: Online Masterclass Antropologisch Kijken. Voorafgaand aan de training krijg je de online masterclass Antropologisch Kijken. Deze masterclass wordt gegeven door Jitske Kramer en duurt ongeveer een uur. Je krijgt ook een aantal opdrachten, met in totaal 3 uur zelfstudietijd. Hierin leer je de principes van het doen van antropologisch veldwerk. Het leren begint al thuis. De online masterclass volgen en de bijbehorende opdracht maken is echt een must. Wanneer je deze voorbereiding niet hebt gedaan, is dat voor jezelf en de groep hinderlijk omdat we voortbouwen op deze kennis. Na inschrijving en betaling ontvang je uiterlijk een maand voor aanvang de link naar de online leeromgeving voor deze training.
Etappe 2: Bootcamp Antropologisch Veldwerk. Tweedaagse met avondprogramma en overnachting. We bouwen voort op de theorie uit de online masterclass, met korte intensieve en levendige presentaties, gevolgd door reflectie- en oefentijd met de mededeelnemers. We starten de eerste dag met een inleiding in de antropologie en de methode van participerende observatie. Daarna gaan we aan de slag met verschillende vormen om te interviewen en ervaren we het verschil tussen emic en etic. In de middag doen we als groep een gezamenlijk cultuuronderzoek waarin al je skills op het gebied van observeren en interpreteren op de proef worden gesteld. In de avond vertalen we de ervaringen van de dag naar wat dit betekent in het doen van cultuuronderzoek. De tweede dag starten we met een verdieping over antropologisch veldwerk in de praktijk, gevolgd door een individuele veldwerkopdracht in de stad. Nog dezelfde dag bespreken we jouw veldwerk resultaten; hoe was het om te doen, wat heb je gezien, hoe heb je gekeken? Wat zou je de volgende keer anders doen? We sluiten af met inzichten hoe je een veld in kunt stappen, ter voorbereiding op jouw eigen veldwerk.
Etappe 3: Veldwerk in eigen praktijk, online supervisie en online masterclass Veldwerk Analyseren. Je past het geleerde toe op een zelf te kiezen praktijk situatie; dit betekent zelf in te plannen veldwerk tussen de laatste dag van de tweede etappe en de online masterclass in deze derde etappe (houdt hier rekening mee in je agenda). Je doet een cultuuronderzoek in een voor jou vreemde omgeving. Of kijkt met nieuwe ogen naar een voor jou vertrouwde afdeling. Jouw onderzoek duurt minimaal een dag, maar je mag het natuurlijk zo wild en uitgebreid maken als je zelf wilt. In deze periode ontmoet je jouw supportive-challenge groep een aantal keren online, krijg je supervisie van de trainer op jouw veldwerk. Ook ontmoeten we de gehele trainingsgroep een halve dag in Zoom voor een live online masterclass Veldwerk Analyseren, voor meer input, reflectie en vragen. Zodat je optimaal kunt leren van jouw eigen veldwerk. Zorg dat je deze periode minimaal drie dagen voor jezelf inplant voor veldwerk, supervisie, zelfstudie en online masterclass. En als je uitgebreider veldwerk wilt doen natuurlijk meer.
Etappe 4: Bootcamp Antropologisch Veranderplan. Tweedaagse met avondprogramma en overnachting. De eerste dag maken we de slag van onderzoek naar veranderen. We ontdekken de kracht van een cultuurfoto. Ervaren hoe een groots kampvuurgesprek hierover een impactvolle cultuurinterventie kan zijn. En onderzoeken aan de hand van het totemmodel uit het boek De Corporate Tribe de verschillende soorten cultuurveranderingen en koppelen deze aan de te kiezen narratieve of Change. In de avond buigen we ons over een voorbeeldcasus vanuit onze Human Dimensions praktijk met cultuurveranderingen bij klanten. De tweede dag maken we kennis met wat antropologen ‘liminaliteit’ noemen, en creëren we aan de hand van ingrediënten van Viral Change een veranderaanpak. Hierbij combineren we korte stukken theorie met de bevindingen van jouw eigen veldwerk, waardoor je aan het eind van de dag een stevige basis hebt liggen voor een veranderaanpak in jouw eigen praktijk.

Antropologisch kijken is het vreemde proberen te doorvoelen zonder dat je eigen mening er voortdurend doorheen dendert.

(Corporate) Antropologie in de praktijk

De boeken De Corporate Tribe en Voodoo van Jitske Kramer en Antropoloog gezocht van Walter Faaij krijg je van ons mee. Zodat je de wereld van de antropologie door onze ogen nog verder kunt ontdekken!

Heb je de boeken al? Dan heb je ze na de training dubbel! Wil je vooraf al lezen? We kunnen de boeken helaas niet vooraf toesturen. Wel kun je op ons HumanDimensions Youtube Kanaal allerlei lezingen van Jitske Kramer en Walter Faaij vinden die je alvast zou kunnen bekijken. Of alvast wat artikelen lezen over deze onderwerpen.

Corporate Antropologie around the world ticket

Expeditie Antropologisch Veranderen & Masterclass Building Tribes- of andersom!
Het doel van onze programma’s? Dat de halte waar je instapt niet uit maakt.
En dat de leercurve altijd opbouwend is.
Ben jij iemand die liever eerst de theorie induikt en daarna gaat ervaren in de praktijk?
Of ben jij meer van het doen/uitvoeren en zodra je gegrepen bent door de ervaringen op zoek gaat naar theoretische diepgang?
Middels onze Corporate Antropologie Around the World ticket willen wij jou de optie geven om je eigen reis uit te stippelen.
Dus: Ben jij na de Masterclass Building Tribes zo enthousiast geraakt dat je door wilt op Expeditie? Dan bieden wij jou de Expeditie Antropologisch Veranderen aan voor € 3750,- ipv € 4050,-
Of
Wil jij na de Expeditie Antropologisch veranderen nog verder de diepte in? Dan kan je deelnemen aan de Masterclass Building Tribes voor € 295,- i.p.v. € 495,-.

Wil jij het Corporate Antropologie Around the World Ticket boeken?
Mail Aurelia Stroes met jouw voorkeursdata.

HeB JE AL EEN BESTAANDE BOEKING?

Lijkt de training vol? Houd onze last minute page in de gaten.

Naam(Vereist)
Vul hier je bestaande (vijfcijferige) ordernummer (bijvoorbeeld 36632) in dat je hebt ontvangen toen je je hebt ingeschreven voor de originele trainingsdata.

Gekozen Last Minute cursus:

Hier onder staat de keuze die je hebt gemaakt.
Hidden
Geen titel(Vereist)
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Bekijk onze last minute trainingen

Lijkt de training vol? Houd deze last minute page in de gaten. Het komt regelmatig voor dat er toch nog een plek vrijkomt bij een training. Dit vermelden wij dan hier. Je kan je wel alvast inschrijven voor een andere datum.

Mocht er toch nog een plekje vrijkomen op je voorkeursdatum, dan kun je gemakkelijk via deze Last Minute page je inschrijving laten verplaatsen.

Schrijf je in voor de wachtlijst

Lijkt de training vol? Wij maken gebruik van een wachtlijst. Het komt regelmatig voor dat er toch nog een plek vrijkomt op de training.
Je komt op de wachtlijst door je aan te melden voor de training op een datum waar nog plek is, zo ben je in ieder geval verzekerd van een plekje op de door jou uitgezochte training.
Als je dan op het inschrijfformulier aangeeft voor welke data je op de wachtlijst wilt komen, zullen wij je benaderen zodra er een plekje vrijkomt.
Op deze manier hebben we al je gegevens al en kunnen we je makkelijk een plek op een eerdere training toewijzen.

Selecteer de training die je wilt volgen: