ons vuur

HumanDimensions wil organisaties activeren om woest aantrekkelijk te zijn voor alle medewerkers, klanten, leveranciers en de wereld. En het liefst ook nog verrukkelijk eenvoudig. Dat doen we met verschillende methodieken zoals: DeepDemocracy voor besluitvorming en JamCultures voor diversiteitstraining.

STRONG TRIBES. SAFE FOR DIVERSITY. READY FOR CHANGE.

TRIBES

Overal ter wereld organiseren mensen zich in sociale groepen. Antropologen noemen dit tribes. Tribes waarin mensen samen leven, werken, geloven, liefhebben, strijden, veranderen. In organisaties gebeurt dit op een vergelijkbare manier. Wij kijken naar bedrijven als levende community’s, die zich vormen door de ideeën en gedragingen van mensen. En tegelijkertijd beïnvloeden en vormen de heersende ideeën en normen in zo’n organisatie de mensen. Dit noemen we cultuur. HumanDimensions werkt vanuit voortdurende nieuwsgierigheid naar hoe mensen culturen vormen. En hoe culturen mensen vormen. Effectieve werkculturen, waarin met zo min mogelijk gedoe en in een goede sfeer, iedereen hun doelen optimaal kan halen.

POWER & LOVE IN ORGANISATIES

In een tribe, een organisatie, spelen voortdurend en tegelijkertijd verschillende, diepe menselijke krachten. Elke levende community kent aan de ene kant de behoefte aan de erkenning van onderlinge verschillen en tegelijkertijd de behoefte aan verbinding en het zoeken naar overeenkomsten. Wij vatten deze menselijke krachten samen met de termen Power & Love.

Aan de ene kant speelt de kracht van power. Met de behoefte aan differentiatie, doelgerichtheid, diversiteit, grenzen stellen, tegenstellingen, concurrentie aangaan, de beste willen zijn, zelfverwezenlijking, groei, creatie, verschil opzoeken, debat aangaan en jezelf zijn. Aan de andere kant is er de kracht van love. Met de behoefte aan integratie, harmonie, eenheid, samenhang, overeenkomsten, dialoog, verbinding, fragmentatie weer heel maken, samenwerken, fuseren en aanpassen.

STERKE TRIBES

In sterke tribes, gezonde organisaties, benut men de chemie van power & love optimaal. Vanuit de verbindende kracht ontstaat een duidelijk gezamenlijk verhaal; een doel, een missie, een geloof, een bedoeling, een totem. Op basis van deze gemeenschappelijkheid vormen mensen zich tot een groep, ontstaat er gemeenschappelijke taal en ontwikkelen zich gedragingen en gewoonten. Vanuit de doelgerichte kracht van power ontstaan groepsgrenzen, keuzes, laten mensen nieuwe meningen horen, ontstaan nieuwe inzichten. Sterke tribes verbinden waar het kan, vechten waar het moet, herstellen waar mogelijk en nemen afscheid als het niet anders kan.

Sterke tribes zoeken naar manieren om het woest aantrekkelijk te maken voor alles en iedereen. In de eigen tribe en in het contact met anderen en de omgeving. Liefst op een zo eenvoudig mogelijke, voor iedereen goed te volgen manier. Verrukkelijk eenvoudig dus.

Wij geloven in het ideaal van open, inclusieve culturen. In de vrijheid van samenwerken. In leiders die de ruimte creëren om verschillen er te laten zijn, zodat overeenkomsten gevonden kunnen worden. In de co-creatie op de grens tussen mensen, organisaties, stakeholders, klanten, cliënten, leerlingen, ketenpartners. Makkelijk? Nee. Idealistisch? Ja. En een ideaal is iets om na te streven. Vinden wij.

KAMPVUURGESPREKKEN

Tribes vormen zich in interactie en besluitvorming. Essentieel dus om deze twee processen te optimaliseren. Zorg voor slimme vergaderingen, strakke bulletpoint meetings. En steek daarnaast voldoende kampvuren aan om tot nieuwe inzichten te komen. Om als organisatie grondige strategische keuzes te maken. Met de beste kwaliteit en een zo groot mogelijk draagvlak. Kampvuurgesprekken zijn momenten van werkelijke ontmoetingen, waarin we zorgen delen en dromen waar maken. Met ruimte voor het echte gesprek, zodat informatie, ideeën en gedachten kunnen stromen. En de tribe het beste uit zichzelf kan halen. Met methoden uit Lewis Deep Democracy en wereldse wijsheden uit de antropologie.

ELKE VRAAG IS AL EEN KEER VOORBIJGEKOMEN

Elk hedendaagse vraagstuk hebben we als mensheid in de afgelopen 50.000 jaar al een keer voorbij zien komen. Hoe te fuseren? Huwelijksrituelen. Verandermanagement? Rituelen en rite-de-passages. Snelle gedragen besluiten? Tribaal leiderschap. Onzekere toekomst? Het orakel. Conflict? Vergaderen in stilte, met scherpe pijlen of juist met een zangduel. Nieuw organiseren? Leren van andere technieken, nieuwe contexten en eeuwenoude menselijke dynamieken.

CULTURELE BEST PRACTICES

Team Human Dimensions is nieuwsgierig en reislustig. We leren graag en veel van traditionele healers, leiders, verrassende innovators, vakgenoten en willekeurige voorbijgangers. Bijzondere rituelen, alledaagse handelingen en eeuwenoude gespreksvormen bevatten een schat aan menselijke wijsheid. Het zijn deze culturele beste practices die we vervolgens in onze trainingen, vlogs, boeken, lezingen en masterclasses vertalen naar de praktijk van teams, afdelingen, projecten, ketensamenwerkingen…. naar de praktijk van jouw organisatie. Bij een voor ons nieuwe vraag duiken wij de schatkist van menselijke voorbeelden in, via literatuuronderzoek, het internet of door letterlijk op reis te gaan, op zoek naar oplossingen en culturele best practices. Lees hier meer over onze roots: Culturele Antropologie.

WAT DOEN WE WEL EN NIET?

Wij werken met hart en ziel en vinden het belangrijk om onze tijd en energie zorgvuldig te gebruiken. Bij aanvragen voor lezingen, trainingen, interviews en ontmoetingen gebruiken wij de volgende criteria, in willekeurige volgorde, om te beslissen of we op het verzoek ingaan of niet.

Voor opdrachten die aan deze vier punten voldoen, zetten we alles aan de kant. Opdrachten die aan geen van deze punten voldoen, doen we niet. Over vragen ertussenin denken we goed na. Dit geeft ons focus, zorgt dat we enthousiast blijven en vol energie kunnen doen wat we doen.

Selecteer de training die je wilt volgen:

X
X
X