BUILD YOUR TRIBE

In-company leiderschaps- en managementdagen programma

TEAM HUMAN DIMENSIONSKen je dat? (Alweer) de managementdagen organiseren...

Ken je dat, dat je wéér een managementdag of managementconferentie moet organiseren? Als jaarlijks event, of zo’n serie van leiderschapsdagen waarin de strategie gevormd moet worden en/of handen en voeten moet krijgen. Met ruimte voor inspiratie, onderling gesprek en liefst ook nog dat de mensen iets leren. Over leiderschap, verandering en goede gespreksvoering bijvoorbeeld. Met diepere inzichten en tegelijkertijd hele praktische handvatten om morgen meteen toe te kunnen passen. En graag een beetje anders dan vorig jaar. Iets verrassend, met leuke sprekers en een beetje teambuilding… Je weet wel, een intensief programma en toch ook de ruimte om elkaar te ontmoeten…

Goed nieuws! Build Your Tribe in-company programma.

Herken je deze vraag, dan hebben wij goed nieuws voor je! Op basis van onze jarenlange ervaring met organisaties hebben wij het Build Your Tribe programma ontwikkeld. Altijd op maat, want natuurlijk is iedere organisatievraag uniek. En met beproefde onderdelen, want omdat wij overal komen zien we ook veel vergelijkbare vraagstukken. Voor een goed, pakkend, gedegen en inspirerend programma hoef je niet steeds opnieuw het wiel uit te vinden. Wel is het belangrijk uit alle bestaande ingrediënten, wij noemen dat Building Blocks, de juiste mix samen te stellen. Wij doen dit graag in samenspraak met jou. We maken een Build Your Tribe programma, op basis van ons Human Dimensions gedachtengoed zoals je dat kunt zien op deze website. Toegespitst op de behoeften en vragen van jouw organisatie.

We hebben een rijk aanbod waaruit we putten: lezingen, masterclasses, allerlei soorten kampvuurgesprekken en varianten van intensief en minder intensief cultuuronderzoek.

Build Your Tribe: kampvuren aansteken voor echte gesprekken

Een kampvuur gesprek staat voor een echt gesprek, met aandacht voor elkaar, de bereidheid oprecht te luisteren en te praten en misschien zelfs wel je mening bij te stellen. Wij gebruiken in het Build Your Tribe programma allerlei gespreksvormen, geïnspireerd op manieren van interactie en besluitvorming van over de hele wereld, zoals beschreven in het boek Building Tribes, de methoden en technieken uit Deep Democracy en uit Jam Cultures. We faciliteren goede kennismakingsgesprekken, besluitvorming waarin alle stemmen gehoord worden, en soms ook pittige conflicten. Daarbij gaan wij met verschillen in mening en achtergrond om zoals dat in een jamsessie gebeurt: mensen uitnodigen hun geluid te laten horen, oprecht naar elkaar te luisteren om samen tot nieuwe inzichten en oplossingen te komen. Wij kunnen met tientallen of (een paar) honderd mensen tegelijk werken.

Kampvuren, jamsessies... het zijn voor ons metaforen. Dat mag natuurlijk met echt vuur en echte muzikanten, dat is vaak zelfs heel leuk. En, maar.... wij bedoelen er vooral mee te zeggen dat we naar manieren en sferen zoeken die het voeren van intense gesprekken mogelijk maken. En echte oprechte gesprekken zijn vaak niet alleen maar leuk. Soms uitermate ongemakkelijk, pittig, schurend. Dus niet alleen maar samen trommelen als gimmick, of gezellig borrelen rond een vuurkorf. In een Build Your Tribe programma kan dat zeker een onderdeel zijn, maar het doel is die gesprekken te voeren die nodig zijn voor een volgende stap in de samenwerking, de strategie, het leiderschap. Wij streven naar een opzet waarin 'dat wat gezegd moet worden, gezegd kan worden'. 

Een kampvuur gesprek  is voor ons een metafoor voor een echt gesprek, met aandacht voor elkaar. Het zijn oprechte gesprekken, waarin mensen zorgen en wensen kunnen delen, bereid zijn geraakt te worden door wat een ander zegt, waarin meningen kunnen worden bijgesteld en de beste beslissingen genomen kunnen worden. Kampvuurgesprekken voeren we in kleine en grote groepen en wij gebruiken daar allerlei gespreksvormen bij, geïnspireerd op manieren van interactie en besluitvorming van over de hele wereld. Denk aan het volksgesprek met inclusieve besluitvormingskampvuur de Lekgotla, het gesprek op voeten uit Deep Democracy, Screaming Conversations bij pittige tegenstellingen, het stilte gesprek als reflectie nodig is. Deze gespreksvormen en gespreksmethodieken staan beschreven in de boeken Deep Democracy, en Building Tribes. 

Een jamsessie is voor ons een metafoor voor een inclusieve manier van spreken met elkaar, waarin verschillende achtergronden en ideeën worden uitgenodigd en benut. Deze methode staat beschreven in het boek Jam Cultures. 

Build your tribe: Op maat programma

Tijdens een (vaak telefonische) intake sessie luisteren we naar jullie wensen, doelen, problemen, uitdagingen en dromen en stellen we vervolgens het programma samen. Rode draad en focus zal altijd zijn, dat mensen aan de hand van hun eigen (organisatie-) thema’s en vraagstukken op verschillende manieren met elkaar in gesprek gaan. Afhankelijk van de groepsgrootte, de ruimte, beschikbare tijd en de doelstellingen stellen wij een programma samen. En zoeken wij in ons team Human Dimensions naar match en beschikbaarheid.Build Your Tribe: cultuuronderzoek

Soms doen we voor de start van de managementdag(en) een antropologisch cultuuronderzoek, op de manier zoals beschreven in De Corporate Tribe Om te begrijpen hoe je als organisatie in een gewenste richting kunt bewegen, helpt het enorm om je uitgangspositie te kennen: hoe doen we de dingen met elkaar? En waar liggen concrete kansen voor effectieve verandering?

Antropologie is de wetenschap die onderzoekt wat er tússen mensen gebeurt. Mensen vormen cultuur, cultuur vormt mensen. Antropologen kijken naar het onzichtbare groepsweefsel dat mensen samen vormen (elke dag opnieuw) en dat tegelijkertijd mensen vormt. Wij maken een ‘foto’ van de huidige organisatiecultuur. Dat doen we aan de hand van antropologische veldwerkmethoden. Wij bewegen ons als antropoloog door de organisatie – door met mensen te praten, bijeenkomsten bij te wonen, bij het koffieapparaat roddel op te halen, mee naar buiten te gaan, kortom, door als fly on the wall aanwezig te zijn in het alledaagse leven van de organisatie. In antropologische termen is dit het emic perspectief. Van binnenuit het gedrag, de taal, de beleving, de ongeschreven regels en emoties van medewerkers begrijpen, zonder oordeel over goed of fout. Cultuur is namelijk het unieke antwoord op een universele vraag, en er is altijd een interne logica. Pas later stellen we de vraag in hoeverre deze cultuur functioneel is en de doelen van een organisatie ondersteunt, of juist niet.

Afhankelijk van de lengte en intensiviteit van dit antropologische veldwerk, spreken we van een ‘culturele polaroid snapshot’ of een ‘loepscherpe high resolutie culturele foto’. Tijdens de Build Your Tribe dagen gaan we over de cultuurfoto in gesprek: wat herkennen jullie, zijn jullie blij met jullie organisatiecultuur, omgangsvormen, leiderschap, besluitvorming, etc. Cultuuronderzoek geeft een rijke input om gesprekken over de onderlinge samenwerking te voeren en de organisatie als geheel verder te brengen.

Build Your Tribe: prikkelende inspirerende theorie

Ook zijn lezingen of masterclasses zijn vaak onderdeel van de dagen, verzorgd door Jitske Kramer, Frank Weijers, Walter Faaij, Minka Jongkind, Mireille Ollivieira, Chulah Berkowitz of Christien Oudshoorn. Aansprekende verhalen, met een goede mix van theorie, inspiratie en praktijk.

Build Your Tribe. Vragen? Roos knows.

Meer informatie nodig? Specifieke vragen? Je kunt ons per mail bereiken, of bellen. Je zult dan Roos Prins ontmoeten, zij helpt je verder.Waar Jitske Spreekt

Jitske spreekt regelmatig op congressen. Wil je weten waar en wanneer? Meer informatie en inschrijven? Klik hier om de agenda te bekijken.

Over ons

HumanDimensions kijkt naar bedrijven en organisaties door het oog van een antropoloog. Hoe vormen mensen culturen en hoe vormen culturen mensen? We reizen de wereld rond op zoek naar manieren om sterke tribes te bouwen en onderlinge relaties te verstevigen. En brengen deze kennis via ijzersterke lezingen, masterclasses en trainingen naar de wereld van organiseren en samenwerken. Deep Democracy. Inclusie. Diversiteit. Organisatiecultuur. Leiderschap.

Facebook Twiter Instagram

Facebook

EZINE

Elke zes weken een informatief, inspirerend, prikkelend ezine in je mailbox? Met artikelen, blogs, vlogs en ons laatste nieuws?

* is verplicht

© 2021 Human Dimensions B.V. Prijswijzigingen en eventuele typfouten onder voorbehoud Website door BlueBird Media. Privacy