Ons vuur

HumanDimensions wil organisaties activeren om woest aantrekkelijk te zijn voor alle medewerkers, klanten, leveranciers en de wereld. Strong Tribes. Safe for Diversity. Ready for Change.

Tribes

Overal ter wereld organiseren mensen zich in tribes. Tribes waarin mensen samen leven, werken, geloven, liefhebben, strijden, veranderen. In organisaties gebeurt dit op een vergelijkbare manier. Wij kijken naar bedrijven als levende communities, die zich vormen door de ideeën en gedragingen van mensen. En tegelijkertijd beïnvloeden en vormen de heersende ideeën en normen in zo’n organisatie de mensen. Dit noemen we cultuur. HumanDimensions werkt vanuit voortdurende nieuwsgierigheid naar hoe mensen culturen vormen. En hoe culturen mensen vormen. Effectieve werkculturen, waarin met zo min mogelijk gedoe en in een goede sfeer, iedereen hun doelen optimaal kan halen.

Power & Love in organisaties

In een tribe, een organisatie, spelen voortdurend en tegelijkertijd verschillende, diepe menselijke krachten. Elke levende community kent aan de ene kant de behoefte aan de erkenning van onderlinge verschillen en tegelijkertijd de behoefte aan verbinding en het zoeken naar overeenkomsten. Wij vatten deze menselijke krachten samen met de termen Power & Love.

Aan de ene kant speelt de kracht van power. Met de behoefte aan differentiatie, doelgerichtheid, diversiteit, grenzen stellen, tegenstellingen, concurrentie aangaan, de beste willen zijn, zelfverwezenlijking, groei, creatie, verschil opzoeken, debat aangaan en jezelf zijn. Aan de andere kant is er de kracht van love. Met de behoefte aan integratie, harmonie, eenheid, samenhang, overeenkomsten, dialoog, verbinding, fragmentatie weer heel maken, samenwerken, fuseren en aanpassen.

Sterke tribes

In sterke tribes, gezonde organisaties, benut men de chemie van power & love optimaal. Vanuit de verbindende kracht van love ontstaat een duidelijk gezamenlijk verhaal; een doel, een missie, een geloof, een bedoeling, een totem. Op basis van deze gemeenschappelijkheid vormen mensen zich tot een groep, ontstaat er gemeenschappelijke taal en ontwikkelen zich gedragingen en gewoonten. Vanuit de doelgerichte kracht van power ontstaan groepsgrenzen, keuzes, laten mensen nieuwe meningen horen, ontstaan nieuwe inzichten. Sterke tribes verbinden waar het kan, vechten waar het moet, herstellen waar mogelijk en nemen afscheid als het niet anders kan.

Nooit meer vergaderen

Wij geloven in het ideaal van open, inclusieve culturen; van in vrijheid samenwerken en ieders verschillen omarmen en benutten. Binnen de organisaties en samen met de stakeholders, klanten, cliënten, leerlingen, ketenpartners. Makkelijk? Nee. Idealistisch? Ja. En een ideaal is iets om na te streven. Vinden wij.

Tribes vormen zich in interactie, dialoog en besluitvorming. Wij roepen daarom op om nooit meer te vergaderen. Maar om kampvuren aan te steken. Momenten van werkelijke ontmoetingen, om zo sterke tribes te creëren waarin de onderlinge relaties open staan, er ruimte is voor het echte gesprek en informatie, ideeën en gedachten kunnen stromen.

Elke vraag is al een keer voorbijgekomen

Elk hedendaagse vraagstuk hebben we als mensheid in de afgelopen 50.000 jaar al een keer voorbij zien komen. Hoe te fuseren? Huwelijksrituelen. Verandermanagement? Rituelen en rite-de-passages. Snelle gedragen besluiten? Tribaal leiderschap. Onzekere toekomst? Het orakel. Conflict? Vergaderen in stilte, met scherpe pijlen of juist met een zangduel. Nieuw organiseren? Andere technieken, eeuwenoude dynamieken.

Culturele best practices

Jitske Kramer reist de wereld over om te leren van traditionele healers, leiders, verrassende innovators, vakgenoten en willekeurige voorbijgangers. Bijzondere rituelen, alledaagse handelingen en eeuwenoude gespreksvormen bevatten een schat aan menselijke wijsheid. Het zijn deze culturele beste practices die we vervolgens in onze trainingen, vlogs, boeken, lezingen en masterclasses vertalen naar de praktijk van teams, afdelingen, projecten, ketensamenwerkingen…. naar de praktijk van jouw organisatie. Bij een voor ons nieuwe vraag duiken wij de schatkist van menselijke voorbeelden in, via literatuuronderzoek, het internet of door letterlijk op reis te gaan, op zoek naar oplossingen en culturele best practices.

Wat doen we wel en niet?

Wij werken met hart en ziel en vinden het belangrijk om onze tijd en energie zorgvuldig te gebruiken. Bij aanvragen voor lezingen, trainingen, interviews en ontmoetingen gebruiken wij de volgende criteria, in willekeurige volgorde, om te beslissen of we op het verzoek ingaan of niet.

  • Fun Is het leuk, maf, is het anders dan anders? Niet alles is in geld uit te drukken. Soms doen we dingen gewoon omdat ze bijzonder zijn... omdat het kan.
  • Impact Bereiken we de juiste mensen (posities), bereiken we voldoende mensen (aantallen), geeft het spin-off voor verdere verspreiding van ons verhaal? Maakt het organisaties en daarmee de wereld, mooier, inclusiever en duurzamer?
  • Geld Is het commercieel aantrekkelijk? We zijn ondernemers.
  • Leren Kunnen we er zelf van leren? Is het nieuw, uitdagend? Komen we er anders uit dan we erin gingen? 

Voor opdrachten die aan deze vier punten voldoen, zetten we alles aan de kant, opdrachten die aan geen van deze punten voldoen, doen we niet. Over vragen ertussenin denken we goed na. Dit geeft ons focus, zorgt dat we enthousiast blijven en vol energie kunnen doen wat we doen.

Waar Jitske Spreekt

Jitske spreekt regelmatig op congressen. Wil je weten waar en wanneer? Meer informatie en inschrijven? Klik hier om de agenda te bekijken.

Over ons

HumanDimensions kijkt naar bedrijven en organisaties door het oog van een antropoloog. Hoe vormen mensen culturen en hoe vormen culturen mensen? We reizen de wereld rond op zoek naar manieren om sterke tribes te bouwen en onderlinge relaties te verstevigen. En brengen deze kennis via ijzersterke lezingen, masterclasses en trainingen naar de wereld van organiseren en samenwerken. Deep Democracy. Inclusie. Diversiteit. Organisatiecultuur. Leiderschap.

Facebook Twiter Instagram

Facebook

EZINE

Elke zes weken een informatief, inspirerend, prikkelend ezine in je mailbox? Met artikelen, blogs, vlogs en ons laatste nieuws?

* is verplicht

© 2019 Human Dimensions B.V. Prijswijzigingen en eventuele typfouten onder voorbehoud Website door BlueBird Media. Privacy