het STAP-budget

Voordelig studeren
met het STAP-budget

Ben jij werkend of werkzoekend en wil jij je verder ontwikkelen om je positie op de arbeidsmarkt te versterken? Dan kun je per direct gebruikmaken van het STAP-budget. Elk jaar kun je tot € 1.000,- aan subsidie ontvangen voor een opleiding of training. Dit bedrag is een gift van de overheid en hoef je dus bij een goede afronding van jouw opleiding of training niet terug te betalen. Meer uitleg over waarom het STAP-budget er is, vind je hier.

De voorwaarden

Er geldt een aantal voorwaarden als je het STAP-budget wilt aanvragen.

  • Je bent tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd.
  • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt momenteel geen werk.
  • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of
  • tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen. Je kunt STAP wel combineren met LLLK.
  • Je scholing start minimaal 4 weken nadat je STAP-budget hebt aangevraagd bij het UWV, maar uiterlijk voor 30 september.
  • Je hebt dit jaar nog niet eerder het STAP-budget toegekend gekregen.

 

hoe werkt het stap-budget?

stap-budget aanvragen

klachtenprocedure consument

het nrto-keurmerk

voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche

Het NRTO-keurmerk is een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsmarkt. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden.

Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft tijdens een audit vastgesteld dat Human Dimensions voldoet aan de kwaliteitseisen van het NRTO-keurmerk. Hiermee kan Human Dimensions aantonen dat zij voldoet aan hoge eisen voor transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel.

STAP-budget van € 1.000 beschikbaar!

Door het behalen van het NRTO-keurmerk komen de beroepsgerichte trainingen en opleidingen vanaf 1 maart 2022 in aanmerking voor een subsidie van € 1.000,- via het STAP-budget.
NRTO_keurmerk

Selecteer de training die je wilt volgen:

X
X
X