Persoonlijke identiteit: ieder mens is cultureel divers

Om  tot  een  gezamenlijke  teamcultuur  te  komen  die  voor  iedereen  prettig  en  effectief  is,  is  het  goed  je  te  realiseren  dat  je  niet  te  maken  hebt  met  culturele  identiteiten  in  je  team,  maar  met  individuen.  Je  hebt  namelijk  geen  culturen  in  je  team,  maar  mensen.  Mensen  die  beïnvloed  en  gevormd  zijn  door  de  culturele  groepen  waar  zij  deel  van  zijn,  maar  hun  eigen  keuzes  maken  in  hun  uiteindelijke  gedrag.  Het  gaat  er  dus  niet  om  ?welke  culturen  je  in  je  team  hebt?,  maar  om  ?welke  personen  er  in  het  team  zitten,  hoe  hun  denken  en  handelen  beïnvloed  is  door  verschillende  culturele  groepen  en  welke  dynamiek  dat  in  het  team  oplevert?.  De  dynamiek  komt  van  de  individuen,  niet  van  hun  culturen.  

WAT MAAKT EEN MENS UNIEK?
In  het  team  zoeken  mensen  naar  herkenning  bij  anderen  en  tegelijkertijd  naar  de  mogelijkheid  om  uniek  te  mogen  zijn.  Als  leidinggevende  zorg  je  ervoor  dat  mensen  voldoende  in  elkaar  herkennen  om  goed  samen  te  werken,  om  tegelijkertijd  ruimte  te  maken  voor  ieders  individuele  kwaliteiten  en  eigenaardigheden.  

INZICHT HELPT
Om  dit  proces  goed  te  kunnen  sturen,  nodig  ik  je uit  om  nog  wat  dieper  in  de  persoonlijke  identiteit  van  jezelf  en  je  teamleden  te  duiken.  Inzicht  in  de  processen  die  zich  in  de  hoofden  en  lijven  van  mensen  afspeelt,  helpt  de  emotionele  aspecten  van  de  culturele  dynamiek  beter  te  begrijpen  en  te  begeleiden.  

HOE KOMEN PERSOONLIJKE IDENTITEITEN TOT STAND? 
Er  wordt  vaak  gedacht  dat  je  identiteit  iets  is  dat  vaststaat,  maar  in  wezen  wordt  het  gevormd  in  interactie  met  anderen.  Het  is  een  proces  dat  voortdurend  in  beweging  is.  Je  identiteit  laat  zien  wie  je  bent,  tot  welke  groepen  je  behoort,  of  je  gelijk  bent  met  de  ander  of  juist  verschillend.  Het  bepalen  van  ieders  identiteit  is  een  soort  gezelschapsspel  waarbij  je  gezamenlijk  bepaalt:  wie  ben  ik,  wie  ben  jij  en  wat  hebben  we  aan  elkaar.  En  in  elke  interactie  neem  je  jezelf  mee,  waarbij  je  persoonlijke  identiteit  een  combinatie  is  van  aangeboren  eigenschappen  en  de  ervaringen  die  je  opdoet  in  de  groepen  waarin  je  opgroeit.  Zo  behoort  een  islamitische  Nederlands-Turkse  directeur  onder  andere  tot  de  subgroepen  vrouwen,  moslima?s,  directeuren  Nederlanders  en  Turken.  Zij  zal  zich  afhankelijk  van  de  sociale  context  nadrukkelijker  identificeren  met  een  of  enkele  van  deze  groepen.  Tijdens  een  congres  over  management  zal  zij  zich  voornamelijk  directeur  voelen,  terwijl  een  debat  over  de  multiculturele  samenleving  haar  Turkse  en  Nederlandse  identiteiten  zal  aanspreken.  

IK BEN EEN 80-URIGE WERKWEEK
Niet  elk  lidmaatschap  aan  een  groep  heeft  een  even  grote  impact  op  je.  Soms  neem  je  alleen  een  aantal  symbolen  over  van  een  bepaalde  groepscultuur,  zoals  een  poloshirt,  een  petje  of  een  bepaald  type  horloge.  Soms  een  aantal  eenvoudige  leefregels,  zoals  op  zondag  naar  de  kerk,  het  niet  drinken  van  alcohol  of  elke  ochtend  tien  minuten  mediteren.  En  soms  het  hele  stelsel  van  basisaannames  en  waarden  en  normen.  Hoe  belangrijker  een  groep  voor  je  is,  hoe  groter  je  identificatie  met  een  groep  en  des  te  meer  cultuuraspecten  je  zult  overnemen.  Voor  sommigen  is  een  bepaalde  groep  zo  primair  aanwezig  dat  deze  bijna  het  hele  zelfbeeld  bepaalt,  bijvoorbeeld  voor  mensen  wiens  geloof  in  alles  leidend  is,  managers  die  80  uur  per  week  werken,  of  homoseksuelen  die  hun  hele  leven  inrichten  rondom  hun  geaardheid. Alles  wat  je  integreert  in  je  denken  en  handelen  van  alle  groepsculturen  samen,  vormt  je  persoonlijke  identiteit.  Het  gaat  over  dat  wat  jou  anders  en  uniek  maakt.  De  culturele  identiteiten  refereren  naar  hoe  je  beïnvloed  wordt  door  de  groepen  waartoe  je  behoort.  Naar  elke  groep  zul  je  een  bepaalde  mate  van  loyaliteit  voelen,  afhankelijk  van  je  levensfase  en  de  context.  Met  andere  woorden,  ieders  persoonlijke  identiteit  is  dynamisch:   Iedereen  heeft  meerdere  identiteiten. Identiteit  is  situationeel.  Afhankelijk  van  de  context  komen  andere  loyaliteiten  naar  voren.  We  kunnen  ons  aan  een  situatie  aanpassen  (maar  doen  dat  niet  altijd).

ALTIJD KEUZE
De  meest  bepalende  groepen  zijn  je  familie,  de  gender  groep  waartoe  je  behoort,  de  etnische,  religieuze  en  regionale  groepen.  Dit  noemen  we  de  primaire  groepen.  De  mate  waarin  mensen  een  groepsidentiteit  tot  hun  persoonlijke  identiteit  maken,  is  heel  verschillend.  Een  individu  heeft  altijd  de  keuze  wat  hij  overneemt  van  de  cultuur  waarin  hij  is  opgegroeid  en  waaraan  hij  zich  onttrekt.  Dit  gebeurt  ook,  want  broers  en  zussen  verschillen  in  opvattingen  en  gedrag  van  elkaar,  hoewel  zij  veel  primaire  groepen  delen.  Uiteraard  kent  de  keuzevrijheid  wel  bepaalde  grenzen,  want  patronen  die  je    van  jongs  af  aan  hebt  aangeleerd  zijn  vaak  moeilijk  te  doorbreken  en  de  groepsdruk  om  bepaalde  gedragingen  en  ideeën  over  te  nemen  kan  heel  groot  zijn.  Welke  keuzes  je  uiteindelijk  maakt  in  handelen,  hangt  in  ieder  geval  af  van  meer  factoren  dan  culturele  achtergrond  alleen:  de  context  van  de  interactie,  machtsverhoudingen,  persoonlijke  eigenschappen,  vaardigheden,  verwachtingen  en  doelen.

UIt; Normaal is Anders, Jitske Kramer, 2009


Gepost door: Chulah Berkowitz op 25/06/2018 15:55

Waar Jitske Spreekt

Jitske spreekt regelmatig op congressen. Wil je weten waar en wanneer? Meer informatie en inschrijven? Klik hier om de agenda te bekijken.

Over ons

HumanDimensions kijkt naar bedrijven en organisaties door het oog van een antropoloog. Hoe vormen mensen culturen en hoe vormen culturen mensen? We reizen de wereld rond op zoek naar manieren om sterke tribes te bouwen en onderlinge relaties te verstevigen. En brengen deze kennis via ijzersterke lezingen, masterclasses en trainingen naar de wereld van organiseren en samenwerken. Deep Democracy. Inclusie. Diversiteit. Organisatiecultuur. Leiderschap.

Facebook Twiter Instagram

Facebook

EZINE

Elke zes weken een informatief, inspirerend, prikkelend ezine in je mailbox? Met artikelen, blogs, vlogs en ons laatste nieuws?

* is verplicht

© 2021 Human Dimensions B.V. Prijswijzigingen en eventuele typfouten onder voorbehoud Website door BlueBird Media. Privacy